Chuỗi hạt bồ đề đỏ S945

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi hạt cây bồ đề (tại Việt Nam).
+ Kích thước: 20 hạt
+ Khối lượng: 35g
+ Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự may mắn, cầu bình an, trừ tà tịch tà.
+ Cách sử dụng: Trang sức đeo tay.
+ Tình trạng: còn hàng, số lượng 05.